Informacja o podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Kazimierz Biskupi:

1)       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.w Kazimierzu Biskupim

ul. Warszawska 11

62-530 Kazimierz Biskupi

przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach prowadzonego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.