W zabudowie jednorodzinnej obowiązywać będzie od 1 lipca 2013 roku system pojemnikowo-workowy. Przedsiębiorca, odbierający odpady komunalne dostarcza dla właścicieli zabudowy jednorodzinnej worki w odpowiednich kolorach na poszczególne frakcje odpadów. Nieruchomość, na której właściciel zadeklarował selektywne zbieranie odpadów w pierwszym miesiącu świadczenia usług otrzyma komplet worków, po jednym dla każdej frakcji. W kolejnych terminach odbioru odpadów segregowanych worki będą dostarczane po 1 komplecie (po jednym worku dla każdej frakcji) w przypadku oddania zapełnionych worków z odpadami. 


Aby odpady zostały odebrane należy wystawić pojemnik i worki na zewnątrz posesji – najlepiej przed bramą najpóźniej w dniu ich odbioru do godziny 7:00

Firma odbierająca odpady zaczyna odbiór od godziny 7.00, dlatego ważne jest by pojemniki i worki na śmieci były o tej godzinie już przygotowane do zabrania.

Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować pozostawieniem odpadów a reklamacje w takich przypadkach są bezzasadne. Nie zwalnia to też z obowiązku zapłaty.

Odpady powinny być wystawiane do zabrania w terminach zawartych w harmonogramach wywozu