Reguły dotyczące stanowienia aktów publicznoprawnych przez organy samorządu terytorialnego określone są  w przepisach następujących aktów prawnych:

1.      Konstytucja RP - art. 87,88, 94,  (Dz. U.z 1997 r Nr 78, poz. 483,  z późn.zm.),

2.      w zakresie tworzenia aktów prawnych:

a.       rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908),

b.      rozdział 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). 

3.      w zakresie ogłaszania aktów prawnych:

ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606, ze zm. ).