W sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi

Data uchwały:
2015-05-27

Numer uchwały:
IX/60/15

Podjęta przez:
Radę Gminy Kazimierz Biskupi

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem opublikowania