STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miejsce urzędowania
Julia Radecka-Mazurek Inspektor

63 244 77 43

Budynek A, pok. 5

 

STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH, WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ
PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
INSPEKTOR DS. BHP

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miejsce urzędowania
Iwona Mąka Inspektor 63 244 77 22 Budynek B, pok. 9

 

RADCA PRAWNY URZĘDU GMINY 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miejsce urzędowania
Maria Czajkowska Radca prawny 63 244 77 25 Budynek A, pok. 6

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miejsce urzędowania
Jolanta Rabulińska Referent 63 244 77 47 Biuro Obsługi Interesanta

 

SEKRETARIAT

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miejsce urzędowania
Karolina Nierychła Inspektor 63 244 77 45 Budynek B, pok. 12

 

INFORMATYK

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Miejsce urzędowania
Krzysztof Rogalski Informatyk 63 244 77 34 Budynek A, pok. 10