WÓJT GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Grzegorz Maciejewski


 

 

ul. Plac Wolności 1
62-530 Kazimierz Biskupi
tel. 63 244 77 45

e-mail: kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl

 

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki od 9.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 18.00

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia (Dz. U. Nr 5 poz. 46).