W sprawie:
uchwały budżetowej na rok 2020

Data uchwały:
2019-12-27

Numer uchwały:
XVIII/183/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kazimierz Biskupi

Uchwała wchodzi w życie:
od 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielkop.