W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2020-2027

Data uchwały:
2019-12-27

Numer uchwały:
XVIII/182/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kazimierz Biskupi

Uchwała wchodzi w życie:
2020-01-10