W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Data uchwały:
2019-12-27

Numer uchwały:
XVIII/180/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kazimierz Biskupi

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia