Zamawiający:
Gmina Kazimierz Biskupi

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (w okresie sierpień 2019 r. - grudzień 2019 r.)

CPV:


Tryb zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

Warunki:


Termin realizacji:
w okresie sierpień 2019 r. - grudzień 2019 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2019-07-30 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2019-07-30 godz: 14:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące