Współpraca Gminy Kazimierz Biskupi ze społecznością lokalną Gminy Biłogorodka położonej na Ukrainie