Nawiązanie partnerstwa i współpracy pomiędzy terytorialnymi społecznościami Gminy Gottlesbrunn (Austria) i Gminy Kazimierz Biskupi Województwa Wielkopolskiego (Polska)