Zamawiający:
Gmina Kazimierz Biskupi

Tytuł przetargu:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2019 roku (w okresie od 01.03.2019 r. do 30.04.2019 r.)

CPV:


Tryb zamówienia:
Z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.)

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2019-02-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-02-12 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące