Wszelkie informacje dotyczące powołania urzędnikow wyborczych zamieszczone są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy