26 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił VII edycję konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Poniżej publikujemy wyciąg z regulaminu z najważniejszymi jego ustaleniami. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane sołeckie strategie odnowy wsi.

Termin składania wniosków

6 marca 2017 r., godz. 15.30

Termin realizacji projektów

31 października 2017 r.

http://www.wow.umww.pl/aktualnosci/4165/