Poniżej podajemy link do strony internetowej, na której znajduje się projekt "Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym"

http://www.bip.umww.pl/292---505---kategoria_domyslna---przystapienie-do-opracowania-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-lata-2016-2022-wraz