INFORMACJA

 

WÓJT GMINY KAZIMIERZ BISKUPI INFORMUJE, ŻE SPIS WYBORCÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH JEST UDOSTĘPNIONY DO WGLĄDU W URZĘDZIE GMINY W KAZIMIERZU BISKUPIM W TERMINIE OD DNIA 15 MAJA 2015 ROKU DO DNIA 31 MAJA 2015 ROKU W POKOJU NR 5, BUD. A.

           Wójt Gminy

                  /-/ Jan Sikorski