Opłaty za odbiór odpadów

Gmina wybrała metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i ustaliła wysokość „opłaty śmieciowej” od mieszkańca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 18,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
 
Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - stawka opłaty przy zdeklarwaniu kompostownika przydomowego wynosi 17,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.
 
W przypadku nie wywiązania się z ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona będąca dwuktotnością stawki podstawowej - 36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 
NOWE STAWKI OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU
Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość (nie tylko zameldowane).

Opłaty należy uiszczać w nastepujacych terminach:
  • za miesiąc styczeń-luty - do 15 marca
  • za miesiąc marzec-kwiecień- do 15 maja
  • za miesiąc maj-czerwiec- do 15 lipca
  • za miesiąc lipiec-sierpień- do 15 września
  • za miesiąc wrzesień-październik- do 15 listopada
  • za miesiąc listopad- grudzień- do 15 stycznia

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim w godzinach poniedziałek: 8:00-15:30, wtorek-czwartek 8:00-14:00, piątek 8:00-13:30  lub przelewem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział w Kazimierzu Biskupim

94 8530 0000 0200 0374 2000 0470