Informacja o możliwości pomocy finansowej o usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Starostwo Powiatowe w Koninie realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012"
.
O pomoc finansową ubiegać się mogą osoby fizyczne – właściciele nieruchomości na terenie gmin powiatu konińskiego, jednakże nie dotyczy ona podmiotów gospodarczych.
 
Pomoc finansowa w ramach programu obejmuje zdjęcie azbestowych pokryć dachowych, transport oraz unieszkodliwienie azbestu. W przypadku posiadanego już zdjętego pokrycia azbestowego można ubiegać się o pomoc finansową w zakresie unieszkodliwienia azbestu. Powyższe prace realizowane będą wg kolejności złożenia wniosków przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie jednej z gmin powiatu konińskiego bądź inny tytuł prawny do nieruchomości. Wymiana dachu na nowy,
bez zmiany konstrukcji, wymaga również zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury
i Budownictwa. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

Zachęcamy właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kazimierz Biskupi, którzy posiadają azbest na terenie swoich nieruchomości do złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Koninie. Realizacja „Programu …” przewidziana jest na lata 2007 – 2012, zatem bieżący rok jest ostatnim w tej edycji programu.

Wniosek o udzielenie dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Koninie (www.bipkonin.wokiss.pl), w siedzibie Starostwa, można go uzyskać także w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi, pokój nr 2 Budynek B.

Wniosek: http://bipkoninp.wokiss.pl/koninp/bip/wykaz-zalatwianych-spraw/Wydzial-Ochrony-srodowiska-Rolnictwa-i-Lesnictwa.html?pid=5468