Informacja o podmiotach odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

1)       Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Golińska 10

62-530 Kazimierz Biskupi

 

- przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie zostawić na ul. Golińskiej 10 w ramach prowadzonego przez gminę PSZOK-u.

Od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku podmiotem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli nieruchomości od mieszkańców z terenu zabudowy mieszkaniowej jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Kleczewie.

Zakład dokona zbiórki odpadów w dniach 14.10.2016 roku ora 14.04.2017