Gmina Kazimierz Biskupi jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, że w yniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsza oferte wybrano na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim

ul. Golińska 10

62-530 Kazimierz Biskupi

tel/. 632411151