I N F O R M A C J A

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. przymrozków wiosennych w drzewach lub krzewach owocowych w wysokości powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, Urząd Gminy Kazimierz Biskupi informuje, że można składać wnioski o udzielenie jednorazowej pomocy w formie zasiłku celowego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim w terminie do dnia 30 września 2011 r.

Uwaga: wnioski złożone po terminie pozostawione będą zgodnie z rozporządzeniem bez rozpatrzenia.