O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy przymrozków wiosennych, Komisja powołana przez wojewodę dokona ustaleń zakresu i wysokości szkód wywołanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym poprzez lustrację na miejscu.
W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się z Sołtysem danej miejscowości w celu pobrania wniosku, wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Gminy pokój nr 1 bud. B  do dnia 3 czerwca 2011 r.