Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Kampania informacyjna dotycząca aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju

 

Informujemy, że Dyrektor RZGW w Poznaniu rozpoczął prowadzenie projektu pn.: Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty (aPWŚK). Opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Program stanowi jeden z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Program określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu wód, wskazuje podmioty właściwe do realizacji działań oraz terminy ich wykonania. Podsumowanie aPWŚK stanowi kluczowy element opublikowanych w roku 2016 planów gospodarowania wodami (PGW) na obszarach dorzeczy. 

W ramach Projektu prowadzona jest w regionie wodnym Warty szeroka kampania mająca na celu rozpowszechnianie informacji nt. aPWŚK. Jej podstawowymi elementami są pakiety informacyjne nt. działań podstawowych i uzupełniających oraz przeprowadzenie ankietyzacji ze stanu realizacji tych działań. Dodatkowo organizowane są spotkania informacyjne dla zainteresowanych stron, które stanowić będą platformę wymiany informacji nt. dokumentu, wymaganych do osiągnięcie dobrego stanu wód działań oraz prowadzonej ankietyzacji. 

Materiały w wersji elektronicznej oraz wszelkie informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.apwsk.poznan.gov.pl . 

Z względu na wielkość obszaru regionu wodnego Warty (ok. 54,5 tys. km2) oraz ilość podmiotów wskazanych w aPWŚK do realizacji działań, kampania informacyjna została podzielona na dwa etapy o różnym zasięgu obszarowym. Etap I realizowany jest w 2017 roku i dotyczy środkowej i północnej części regionu wodnego Warty, natomiast II etap realizowany będzie w 2018 roku, dla części południowej. 

Do jednostek obszarowo objętych etapem I wysłane zostały pisma wraz z załącznikami tj. pakietem informacyjnym w formie karty informacyjnej stanowiącej wyciąg z bazy danych aPWŚK, zobrazowaniem mapowym oraz ankietą. 
Dodatkowych informacji na temat prowadzonych działań udzielą Państwu: 
- ze strony Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 
pan Wiktor Preuss, nr tel. 61 85 67 701, 
adres e-mail: konsultacje@poznan.rzgw.gov.pl 
- ze strony Fundacji WWN realizującej projekt na zlecenie RZGW w Poznaniu:
pani Mirosława Rybczyńska-Szewczyk, nr tel. +48 602 194 061, 
adres e-mail: miroslawa.szewczyk@wwn.org.pl

 

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (9.08.2017 r. – 8.09.2017 r.)

 

Informujemy o prowadzonych w terminie od 9.08.2017 r. do 8.09.2017 r.konsultacjach społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. 

Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (9.08.2017 r. – 8.09.2017 r.) 

Z dokumentacją sprawy (projektem prognozy oddziaływania na środowisko oraz z projektem Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty) można zapoznać się:

  • w biurze podawczym siedziby RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godz. od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00;
  • w sekretariatach: RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie, Skęczniew 57, 62-730 Dobra; RZGW w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz w godzinach od 8:00 do 15:00, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl w zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami – Plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Uwagi i wnioski mogą być składane w okresie prowadzonych konsultacji społecznych, w terminie od 9.08.2017 r. do 8.09.2017 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia dokumentacji sprawy lub na adres email: konsultacje@poznan.rzgw.gov.pl

Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na ww. stronie internetowej. 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.09.2017 r. nie będą rozpatrywane. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 5 września 2017 r. w Poznaniu zorganizowana zostanie konferencja dotycząca konsultowanego projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz miejsca spotkania zostaną zamieszczone na stronie internetowej RZGW w Poznaniu w terminie późniejszym.

 

Opublikowano rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz 353 z późn. zm.), informujemy o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r

Dodatkowo informujemy o możliwości zapoznania się z przedmiotowym rozporządzeniem, które zostało opublikowane w ośmiu dziennikach urzędowych województw:

  1. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 3012;
  2. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 17.07.2017 r., poz. 1652;
  3. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 3298;
  4. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 2000;
  5. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.2017 r., poz. 2768;
  6. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 4337;
  7. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 5165;
  8. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.07.2017 r., poz. 3232.

Jednocześnie, zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, opracowano uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. 

Szczegółowe informacje dot. ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.poznan.rzgw.gov.pl z zakładce Planowanie w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód regionu wodnego


Opracowanie:
Wydział ds. Konsultacji Społecznych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Chojnacka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Chojnacka
Data wprowadzenia:2017-08-10 10:10:37
Opublikował:Katarzyna Chojnacka
Data publikacji:2017-08-10 10:12:00
Ostatnia zmiana:2017-08-10 10:13:25
Ilość wyświetleń:218

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij