Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 0050.8.2014

Zarządzenie Nr 0050. 8. 2014
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
z  dnia 27 marca  2014 roku

 

   w sprawie  procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) i pkt XI ppkt 2 Programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zarządza, co następuje:
 
                                                                                 § 1
1. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowej  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w  2014  roku.
2. Po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy  Kazimierz Biskupi, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje 
    biorące udział w danym konkursie ofert.
3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
       § 2
 Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na 2014 r., mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu 
     postępowania administracyjnego;
3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 
  §  3
Szczegółowe zasady naboru kandydatów na członków Komisji  konkursowej  reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  są zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
        §  4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

zal_zarz_8 (63.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2014-04-10 11:32:11
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2014-04-10 11:36:01
Ostatnia zmiana:2014-04-10 11:36:05
Ilość wyświetleń:486

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij