Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dn. 20.12.2012 r.

 OŚR.6220.5.2012

 

                                                           Obwieszczenie 

 

o weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku zużytych opon  samochodowych w cyklu ciągłym”

 

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wdrożeniu innowacyjnej technologii odzysku zużytych opon  samochodowych w cyklu ciągłym na działce o nr ewid. 1271/1 w obrębie geodezyjnym  Kazimierz  Biskupim”.   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowym Inspektorat Sanitarny w Koninie wnieśli uwagi do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych o możliwości ponownego zapoznania się z dokumentacją sprawy. Dokumentacja sprawy jest wyłożona do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi ul. Plac Wolności 1 budynek B pok. 2 w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 34 powyższej  ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, budynek B, pokój nr 2 w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
              Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi 
www.bip.kazimierz-biskupi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi oraz w miejscu planowanej inwestycji.

                                                                

Z up. Wójta Gminy
/-/  Zbigniew Kimnes
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i  Rolnictwa

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-12-20 15:23:20
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-12-20 15:24:53
Ostatnia zmiana:2012-12-20 15:25:11
Ilość wyświetleń:739
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij