Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

  Kazimierz Biskupi, dn. 30.11.2012 r.

 OŚR.6220.2.2012

                                                         Obwieszczenie 

                  

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu prasowania biomasy” na działkach  o nr ewidencyjnych : 178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10, 178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 02.07.2012 r., na wniosek złożony przez Pana Eugeniusza Kaczmarka i Pana Kamila Bylinko.   

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.          

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie  Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, budynek B, pokój  nr 2 w Referacie Ochrony Środowiska  i Rolnictwa od poniedziałku do piątku   w godz.  od 7.30 do 15.30, oraz o składaniu uwag  i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,  tj. od  30 listopada 2012 r. do 21 grudnia 2012 r. (włącznie). Zgodnie z art. 34  ww. ustawy uwagi  i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu a także za pomocą  środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa  w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm. elektronicznej) na adres www.bip.kazimierz-biskupi.pl . Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy.

                Wójt Gminy Kazimierz Biskupi jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Ponadto informujemy, że organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji  przedsięwzięcia  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Poznaniu a organem właściwym do wydania opinii do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym   i zdrowotnym jest Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska w Koninie.

Ukazuje się:

1)    w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy

       Kazimierz Biskupi  www.bip.kazimierz-biskupi.pl,

2)    na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,

3)    w miejscu planowanej inwestycji,

4)    na tablicy ogłoszeń: sołectwa  Bochlewo, sołectwa Nieświastów.

Z up. Wójta Gminy

/-/ Zbigniew Kimnes

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i Rolnictwa

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-11-30 11:15:58
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-11-30 11:16:10
Ostatnia zmiana:2012-11-30 11:16:22
Ilość wyświetleń:582

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij