Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dnia 16.11.2012 r.

OŚR.6220.3.2012    

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

              

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydanym w dniu  14.11.2012 r. znak OŚR.6220.3.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej    

                                                         POSTANOWIENIE

                                                              

Na podstawie  art. 113 § 1 z uwagi na art. 123, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

                                                                    

                                                           postanawiam

 

sprostować  z urzędu oczywistą  omyłkę w postanowieniu  znak  OŚR.6220.3.2012   z dnia  20.08.2012 r. w sprawie  stwierdzenia  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych  o maksymalnej wysokości

 

1. na stronie  pierwszej postanowienia, w wierszu 5 po słowach (…)  „a także  § 3 ust. 1  pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.Nr 213 poz. 1397)”. 

 zapisem:

§ 3 ust. 1 pkt 6 lit b” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397)”

 

2. na stronie  drugiej postanowienia, w wierszu 27 po słowach (..) „Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem  znak WOO-II.4240.416.2012.ES z dnia 31 lipca 2012 r.”

zapisem:  

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem  znak WOO-I.4240.316.2012.ARI z dnia 14 sierpnia 2012 r.”

                                                           

                                                          

                                                            Uzasadnienie

 

W postanowieniu  znak  OŚR.6220.3.2012   z dnia  20.08.2012 r. w sprawie  stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych  o maksymalnej wysokości 180 m npt. wraz ze stacją transformatorową i siecią  kablową zasilającą niskiego i średniego  napięcia na działkach o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce o nr ew.  233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo. Na stronie  pierwszej postanowienia, w wierszu 5 po słowach (…)  omyłkowo wpisano „a także  § 3 ust. 1  pkt 80” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.Nr 213 poz. 1397)” a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1 397) wynika, że  planowane  przedsięwzięcie  zalicza się do § 3 ust. 1 pkt 6 lit b” ww.  rozporządzenia. Ponadto   na stronie  drugiej postanowienia,  w wierszu 27 omyłkowo wpisano „znak WOO-II.4240.416.2012.ES z dnia 31 lipca 2012 r.” w  postanowieniu  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu a winno być jak wynika postanowienia „znak WOO-I.4240.316.2012.ARI z dnia 14 sierpnia 2012 r.”

 

                                                         POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie  służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, w terminie 7 dni.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

 

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  Kazimierz Biskupi,

2) ogłoszenie w m. przedsięwzięcia,

3) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo, m. Komorowo, m. Anielewo,

4) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                       

 

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon  63-2447748                             

                                                              

   Z up. Wójta Gminy

/-/  Zbigniew Kimnes

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i  Rolnictwa

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-11-16 10:14:10
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-11-16 10:15:35
Ostatnia zmiana:2012-11-16 10:25:00
Ilość wyświetleń:522
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij