Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

 Kazimierz Biskupi, dnia 15.11.2012 r.

OŚR.6220.3.2012    

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

              

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydanym w dniu  14.11.2012 r. znak OŚR.6220.3.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej:

 

          PO S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie  art. 123 oraz art. 31 § 1 pkt 2 i § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

                                                                   postanawiam

 

dopuścić Fundację Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości

                                                       

                                                               U Z A S A D N I E N I E

 

Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą ul. Górnośląska 9/11 lok. 59,
00-443 Warszawa zwróciła się  z wnioskiem  z dnia 30.10.2012 r. (data wpływu do tutejszego organu 05.11.2012 r.) o dopuszczenie do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi”  na działkach  o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce o nr ew.  233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo na wniosek Inwestora CONERGA Sp. z o.o.  ul. Modlińskiego 61, 03-199  Warszawa  reprezentowana przez Pełnomocnika  Pana  Leszka  Długokęckiego – Agren Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi.

 We wniosku Fundacja powołało się na swoje cele statutowe oraz interes społeczny.
Złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgłoszenia uczestnictwa organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W związku z dostarczeniem dokumentów spełniających wymogi określone w art. 32 i art. 33 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ww. Fundacja może uczestniczyć w toczącym się postępowaniu o tytule jak wyżej.

W tym stanie rzeczy zachodzi podstawa do udziału Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą we Warszawie w toczącym się postępowaniu na prawach strony.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie  służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, w terminie 7 dni  od daty jego otrzymania.

 

         

 

   Stronami ww. postępowania są właściciele  działek  o nr ewidencyjnych :

- 415, 417, 100, 223/2, 112 obręb geodezyjny Bochlewo,

- 233 obręb geodezyjny Anielewo,

 

- 17/4, 18/4, 20/5, 137/3, 415, 15/4, 16/4, 19/4, 23/5, 100, 103/2, 112, 114, 115, 118, 123, 136/3, 223/2, 113, 86, 110, 231/2, 259, 19/3, 23/3, 231, 233, 225/2, 231/2, 257,425, 122, 126, 222/2, 417, 110, 37, 31//1412,  137/1, 125, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 7/3, 7/4, 8,3, 8/4, 9/3, 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 14/4, 14/4, 15/3, 15/4, 16/2,

16/4, 17/3, 17/4, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 20/3, 20/4, 20/9, 21, 22/1, 22/2, 23/3, 23/5, 25/1, 31/1, 32/1, 37, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/3, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 104/1 105,106, 107, 115/4, 115/6, 119, 121, 116, 41/1, 41/2, 124, 125, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130/1, 130/2, 130/2132, 133/1 133/2, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/3, 137/4, 138, 139/1, 139/3,  140, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3,

143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/2,146/1, 146/3, 147/3, 150/3, 153/3, 154/3, 157/1, 158/1, 158/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 168/2, 168/3, 169/2, 172/1, 175/1, 176/10, 174/2, 178/3, 184, 189/1, 216/12, 219/2, 258/1, 232/2, 261, 273/1, 274/1, 275/1, 276/5, 276/6, 277/1,  277/3, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 279/5, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/3, 281/2, 281/4, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 420, 437, 416, 430, 434, 431, 432, 433, 435, 436, 417/4, 425, 419, 428 obręb geodezyjny Bochlewo,

 

- 303/6, 303/4, 304/2, 303/7, 416/1, 416/2, 423, 415, 413/2, 413/1 obręb geodezyjny Komorowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

 

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  Kazimierz Biskupi,

2) ogłoszenie w m. przedsięwzięcia,

3) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo, m. Komorowo, m. Anielewo,

4) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

 

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon 63-2447748                              

                                                                  Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                         /-/  Zbigniew Kimnes                                                                                    

                                                                                  Kierownik Referatu Ochrony

                                                                          Środowiska i  Rolnictwa

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-11-16 14:56:45
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-11-16 14:57:21
Ostatnia zmiana:2012-11-16 14:57:39
Ilość wyświetleń:911
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij