Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dn. 07.11.2012 r.

 OŚR.6220.5.2012

 

Obwieszczenie 

                  

Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wdrożeniu innowacyjnej technologii odzysku zużytych opon  samochodowych w cyklu ciągłym na działce o nr ewid. 1271/1 w obrębie geodezyjnym  Kazimierz  Biskupim”.   

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.09.2012 r., na wniosek  złożony w dniu 24.08.2012 r. przez firmę  UNIKAMETAL Sp. z o.o.  ul. Biurowiec 6, 62-530 Kazimierz Biskupi  w imieniu, którego działa pełnomocnik: Pani Magdalena Papajewska.

 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od  8 listopada 2012 r. do 29 listopada 2012 r. (włącznie). Zgodnie z art. 34 powyższej  ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone
w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie  Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, budynek B, pokój nr 2
w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm. elektronicznej) na adres kazimierzbiskupi@kazimierz-biskupi.pl .
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie
z art. 35 ww. ustawy.

 

 Wójt Gminy Kazimierz Biskupi jest organem właściwym do wydawania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag  oraz wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie.


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi  www.bip.kazimierz-biskupi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

 

                                                                  Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                       /-/  Zbigniew Kimnes                                                                                   

                                                                                  Kierownik Referatu Ochrony

                                                                          Środowiska i  Rolnictwa

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-11-07 15:12:33
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-11-07 15:13:35
Ostatnia zmiana:2012-11-07 15:13:40
Ilość wyświetleń:701
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij