Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE

Kazimierz Biskupi, dnia 11.10.2012 r.
OŚR.6220.3.2012    


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  zwi±zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póĽn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi              


zawiadamiam strony postępowania


o wydanym w dniu  11.10.2012 r. znak OŚR.6220.3.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej:

 PO S T A N O W I E N I E

Na podstawie  art. 123 oraz art. 31 § 1 pkt 2 i § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w zwi±zku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 paĽdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póĽn. zm.)

postanawiam

dopuścić Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzib± ul. Odrzańska 13/14, 50-113 Wrocław  do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie "Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi"  o łącznej maksymalnej mocy przył±czeniowej 18 MW, składającej się z sześciu siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 180 m npt. wraz ze stacją transformatorową i siecią  kablową zasilającą niskiego i średniego  napięcia na działkach o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce o nr ew.  233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo.  
                                                       

U Z A S A D N I E N I E

 

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzibą ul. Odrzańska 13/4, 50-113 Wrocław w imieniu, którego działa Pełnomocnik radca prawny Pan  Rafał Wiatr - Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy ul. Legnicka 55a/2, 54-204 Wrocław zwróciło się  z wnioskiem z dnia 17.09.2012 r. (data wpływu do tutejszego organu 24.09.2012 r.) o dopuszczenie do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegaj±cego na budowie "Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi"  na działkach  o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce o nr ew.  233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo  na wniosek Inwestora CONERGA Sp. z o.o.  ul. Modlińskiego 61, 03-199  Warszawa  reprezentowana przez Pełnomocnika  Pana  Leszka  Długokęckiego - Agren Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi.
 We wniosku Stowarzyszenie powołało się na swoje cele statutowe oraz interes społeczny. Złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgłoszenia uczestnictwa organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu wymagaj±cym udziału społeczeństwa. W związku  z dostarczeniem dokumentów spełniających wymogi określone w art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ww. Pełnomocnik radca  prawny Pan  Rafał Wiatr  może uczestniczyć w toczącym się postępowaniu o tytule jak wyżej.
W tym stanie rzeczy zachodzi podstawa do udziału Stowarzyszenia Ochrony Przyrody, Zabytków i Krajobrazu z siedzibą we Wrocławiu w toczącym się postępowaniu na prawach strony.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie  służy stronom zażalenie do Samorz±dowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, w terminie 7 dni  od daty jego otrzymania.
 
   Stronami ww. postępowania są właściciele  działek  o nr ewidencyjnych :
- 415, 417, 100, 223/2, 112 obręb geodezyjny Bochlewo,
- 233 obręb geodezyjny Anielewo,

- 17/4, 18/4, 20/5, 137/3, 415, 15/4, 16/4, 19/4, 23/5, 100, 103/2, 112, 114, 115, 118, 123, 136/3, 223/2, 113, 86, 110, 231/2, 259, 19/3, 23/3, 231, 233, 225/2, 231/2, 257,425, 122, 126, 222/2, 417, 110, 37, 31//1412,  137/1, 125, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 7/3, 7/4, 8,3, 8/4, 9/3, 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 14/4, 14/4, 15/3, 15/4, 16/2, 16/4, 17/3, 17/4, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 20/3, 20/4, 20/9, 21, 22/1, 22/2, 23/3, 23/5, 25/1, 31/1, 32/1, 37, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/3, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 104/1 105,106, 107, 115/4, 115/6, 119, 121, 116, 41/1, 41/2, 124, 125, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130/1, 130/2, 130/2132, 133/1 133/2, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/3, 137/4, 138, 139/1, 139/3,  140, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/2,146/1, 146/3, 147/3, 150/3, 153/3, 154/3, 157/1, 158/1, 158/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 168/2, 168/3, 169/2, 172/1, 175/1, 176/10, 174/2, 178/3, 184, 189/1, 216/12, 219/2, 258/1, 232/2, 261, 273/1, 274/1, 275/1, 276/5, 276/6, 277/1,  277/3, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 279/5, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/3, 281/2, 281/4, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 420, 437, 416, 430, 434, 431, 432, 433, 435, 436, 417/4, 425, 419, 428 obręb geodezyjny Bochlewo,

- 303/6, 303/4, 304/2, 303/7, 416/1, 416/2, 423, 415, 413/2, 413/1 obręb geodezyjny Komorowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  Kazimierz Biskupi,
2) ogłoszenie w m. przedsięwzięcia,
3) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo, m. Komorowo,
4) tablica ogłoszeń w m. Anielewo,
5) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 - 15.30, telefon  63-2447748
                                                  
                                                          
Z up. Wójta Gminy
/-/  Zbigniew Kimnes
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i  Rolnictwa

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-10-11 12:43:55
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-10-11 12:54:51
Ostatnia zmiana:2012-10-11 12:54:54
Ilość wyświetleń:1329

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij