Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dnia 13.09.2012 r.

OŚR.6220.3.2012    

 OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z art. 74 ust. 1ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu  13.09.2012 r. znak OŚR.6220.3.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej:

PO S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie  art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

postanawiam

 

zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi”o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych  o maksymalnej wysokości

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 31 lipca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony  w dniu 25 lipca 2012 r. przez Inwestora CONERGA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa w imieniu,  którego działa pełnomocnik Pan Leszek Długokęcki - Agren Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych  o maksymalnej wysokości 180 m npt. wraz ze stacją transformatorową i siecią  kablową zasilającą niskiego i średniego  napięcia na działkach o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce o nr ew.  233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo.  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi pismem z dnia 31 lipca 2012 r. znak OŚR. 6220.3.2012 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia  i ewentualnie określenia zakresu raportu
o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

Postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2012  r. znak WOO-I.4240.316.2012.AR1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu   wydał opinię, iż postępowanie w sprawie ww. inwestycji wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. znak ON.NS-72/2/1-79/12 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia stwierdza potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Kazimierz Biskupi postanowieniem z dnia 20.08.2012 r. znak OŚR.6220.03.2012  przeprowadzić potrzebę oceny oddziaływania na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia i nałożył  obowiązek wykonania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania zgodnie  z art. 69  ust. 4 ww. ustawy.

 

Na niniejsze postanowienie  zażalenie  nie przysługuje.

Stronami ww. postępowania są właściciele  działek  o nr ewidencyjnych :

- 415, 417, 100, 223/2, 112 obręb geodezyjny Bochlewo,

- 233 obręb geodezyjny Anielewo,

 

- 17/4, 18/4, 20/5, 137/3, 415, 15/4, 16/4, 19/4, 23/5, 100, 103/2, 112, 114, 115, 118, 123, 136/3, 223/2, 113, 86, 110, 231/2, 259, 19/3, 23/3, 231, 233, 225/2, 231/2, 257,425, 122, 126, 222/2, 417, 110, 37, 31//1412,  137/1, 125, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 7/3, 7/4, 8,3, 8/4, 9/3, 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 14/4, 14/4, 15/3, 15/4, 16/2,

16/4, 17/3, 17/4, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 20/3, 20/4, 20/9, 21, 22/1, 22/2, 23/3, 23/5, 25/1, 31/1, 32/1, 37, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/3, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 104/1 105,106, 107, 115/4, 115/6, 119, 121, 116, 41/1, 41/2, 124, 125, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130/1, 130/2, 130/2132, 133/1 133/2, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/3, 137/4, 138, 139/1, 139/3,  140, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3,

143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/2,146/1, 146/3, 147/3, 150/3, 153/3, 154/3, 157/1, 158/1, 158/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 168/2, 168/3, 169/2, 172/1, 175/1, 176/10, 174/2, 178/3, 184, 189/1, 216/12, 219/2, 258/1, 232/2, 261, 273/1, 274/1, 275/1, 276/5, 276/6, 277/1,  277/3, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 279/5, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/3, 281/2, 281/4, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 420, 437, 416, 430, 434, 431, 432, 433, 435, 436, 417/4, 425, 419, 428 obręb geodezyjny Bochlewo,

 

- 303/6, 303/4, 304/2, 303/7, 416/1, 416/2, 423, 415, 413/2, 413/1 obręb geodezyjny Komorowo.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

 

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy  Kazimierz Biskupi,

2) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo, w m. Komorowo

3) tablica ogłoszeń Anielewo,

4) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                       

 

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon   63-2447748

                                                  

                                                          

 Z up. Wójta Gminy

 /-/  Zbigniew Kimnes

Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i  Rolnictwa

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-09-13 08:19:27
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-09-13 08:20:16
Ostatnia zmiana:2012-09-13 08:20:32
Ilość wyświetleń:743

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij