Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

    Kazimierz Biskupi, dnia 17.09.2012 r.

OŚR.6220.2.2012    

                                                              OBWIESZCZENIE

                                                         Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w  związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

              

                                      zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dniu  17.09.2012r. znak OŚR.6220.2.2012 postanowieniu, którego  treść podaję poniżej:

 

 

P O S T A N O W I E N I E

Na  podstawie art. 97 § 2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 5   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)                             

 

postanawiam

 

podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład prasowania biomasy” w miejscowości Bochlewo na działkach o numerach ewidencyjnych  178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2  w obrębie geodezyjnym Bochlewo w związku z przedłożonym przez Wnioskodawcę raportem o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

W dniu 02 lipca 2012 r. znak OŚR.6220.2.2012 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
na wniosek
złożony przez Pana Eugeniusza Kaczmarka zam. ul. Toruńska 30 B, 62-540 Kleczew i Pana Kamila Bylinko zam. ul. Białobrodzka 19, 62-540 Kleczew, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakład prasowania biomasy” w miejscowości Bochlewo na działkach o numerach ewidencyjnych 178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2  w obrębie geodezyjnym Bochlewo.

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi postanowieniem z dniu 27 lipca 2012 r. znak OŚR.6220.2.2012 nałożył
na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym tutejszy organ w dniu 16 sierpnia 2012 r. postanowieniem
znak OŚR.6220.2.2012 zawiesił postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia pn. „Zakład prasowania biomasy” w miejscowości Bochlewo
na działkach o numerach ewidencyjnych  178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2 w obrębie geodezyjnym Bochlewo do czasu przedłożenia  przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 10 września 2012 r. do tutejszego organu wpłynął raport złożony przez Wnioskodawcę o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W tym stanie rzeczy organ podejmuje  postępowanie ww. sprawie ze względu na ustąpienie  przyczyny zawieszenia.

 

 

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie  zażalenie  nie przysługuje.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

 

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi,

2) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo,

3) informacja w miejscu przedsięwzięcia,

4) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

 

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon 63-244 77 48

 

 

                                                             Z up. Wójta Gminy

                                                                           /-/  Zbigniew Kimnes                                                                                   

       Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i  Rolnictwa

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-09-18 09:06:10
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-09-18 09:07:02
Ostatnia zmiana:2012-09-18 09:07:22
Ilość wyświetleń:924
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij