Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXV/199/12

Uchwała Nr XXV/199/12

Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia  14 sierpnia 2012 roku

 

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic  

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

 

 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 12 § 1-3 i 11-12 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r.  – Kodeks Wyborczy  (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi, na wniosek Wójta uchwala, co następuje :

§ 1

Na terenie Gminy Kazimierz Biskupi tworzy się  sześć  stałych obwodów głosowania, dla których ustala się numery i granice oraz wyznacza się siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 3

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XLIV/510/2006 Rady  Gminy Kazimierz Biskupi  z dnia 30 czerwca 2006 r.  w sprawie     utworzenia  obwodów    głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic    oraz  uchwała

Nr LIV/433/2010  Rady  Gminy Kazimierz Biskupi  z dnia 11 sierpnia 2010  r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/510/2006 Rady  Gminy Kazimierz Biskupi  z dnia 30 czerwca 2006 r.  w sprawie utworzenia  obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic .

 

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Na ustalenie Rady Gminy Kazimierz Biskupi  w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi  na obwody głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                  /-/ Józef Młodożeniec

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXV/199/12

Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z  dnia 14 sierpnia 2012 r.

Wykaz numerów i granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie  Gminy Kazimierz Biskupi  

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu  

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Miejscowości: Anielewo, Cząstków, Dobrosołowo, Dobrosołowo Pierwsze, Dobrosołowo Drugie, Dobrosołowo Trzecie, Komorowo, Komorowo-Kolonia, Stefanowo, Tokarki, Tokarki Pierwsze, Tokarki Drugie, Wierzchy

Szkoła Podstawowa  w Dobrosołowie 

Dobrosołowo 42

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Tel: 241 29 91

2

Miejscowości: Borowe, Smuczyn, Wygoda, Kazimierz Biskupi – ulice:  Bagno, Biurowiec,

Cicha, Cmentarna, Działkowa ,Golińska,

Górnicza, Kilińskiego, Klasztorna, Konińska,

Kościelna, Kościuszki, Krótka, Krzywda,

Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Łososia,

Niepodległości, Ogrodowa, Polna,

Plac Wolności, Przyleśna, Słoneczna,

Spokojna, Targowiskowa, Warszawska,

Wąska, Zawadzkiego,

 

Urząd Gminy  w Kazimierzu Biskupim

Pl. Wolności 1

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Tel: 241 12 10

3

Miejscowość Kazimierz Biskupi – ulice:

Akacjowa, Bielawy, Brzozowa, Bukowa,

Cisowa, Dąbrowskiej, Dębowa, Grabowa,

Harcerska, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa

Klonowa, Konopnickiej, Kraszewskiego,

Leszczynowa, Limbowa, Lipowa,

Modrzewiowa, 1 Maja, Prusa, Reja,

Sienkiewicza, Sołecka, Sosnowa, Sportowa,

Świerkowa, Topolowa, Węglewska,

Wierzbowa, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa  w Kazimierzu Biskupim

ul. Węglewska 12  

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Tel: 241 12 61

4

Miejscowości: Bochlewo, Bochlewo Pierwsze, Bochlewo Drugie, Daninów, Dębówka, Jóźwin, Kamienica, Kamienica – Majątek, Kozarzew, Kozarzewek, Mokra, Nieświastów, Olszowe, Radwaniec, Warznia

Przedszkole w Kazimierzu Biskupim

ul. Ogrodowa 3

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Tel: 241 13 42

5

Miejscowości: Bielawy, Bieniszew Gajówka, Bieniszew Klasztor, Ludwików, Marantów, Olesin, Sokółki, Wieruszew, Władzimirów ,  Wola Łaszczowa

Szkoła Podstawowa  w Sokółkach

Sokółki 18

lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Tel: 244 75 26

6

Miejscowość: Posada

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Koninie

z siedzibą w Posadzie ul. Tuwima 2

Tel: 244 71 26

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   /-/ Józef Młodożeniec

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/199/12

Rady Gminy Kazimierz Biskupi

z  dnia 14 sierpnia 2012 roku

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

 

Art.12. § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - Kodeks Wyborczy stanowi, że stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców.

Poniższa tabela przedstawia  liczbę  mieszkańców w poszczególnych obwodach głosowania:

 

 

Nr obwodu

Liczba mieszkańców

1

1.285

2

2.250

3

2.085

4

1.936

5

1.643

6

2.008

 

 

W myśl art. 12 § 2 Kodeksu Wyborczego podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta.

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-08-14 15:33:38
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-08-14 15:36:10
Ostatnia zmiana:2012-08-14 15:36:13
Ilość wyświetleń:1089
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij