Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dn. 02.08.2012 r.

OŚR.6220.3.2012    


OBWIESZCZENIE


Obwieszczenie o zawiadomieniu stron  w sprawie wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi”


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 31.07.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony  w dniu 25.07.2012 r. przez Inwestora CONERGA
Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 5/231, 00-195 Warszawa  w imieniu  którego działa pełnomocnik: Pan Leszek Długokęcki - Agren Zakład Inżynierii Środowiska, Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: „Farma wiatrowa Kazimierz Biskupi” o łącznej maksymalnej mocy przyłączeniowej 18 MW, składającej się z sześciu  siłowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 180 m npt. wraz ze stacją transformatorową i siecią  kablową zasilającą niskiego i średniego  napięcia na działkach o nr ew. 415, 417, 100, 223/2, 112 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo i na działce  o nr ew. 233 w obrębie geodezyjnym  Anielewo.
  Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w przypadku, gdy  liczba  stron postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie  stron o czynnościach  postępowania  przez  obwieszczenie lub  w inny  zwyczajowy  przyjęty w danej miejscowości  sposób  publicznego  ogłoszenia.

Stronami ww. postępowania są właściciele  działek  o nr ewidencyjnych :
- 415, 417, 100, 223/2, 112 obręb geodezyjny Bochlewo,
- 233 obręb geodezyjny Anielewo,

- 17/4, 18/4, 20/5, 137/3, 415, 15/4, 16/4, 19/4, 23/5, 100, 103/2, 112, 114, 115, 118, 123, 136/3, 223/2, 113, 86, 110, 231/2, 259, 19/3, 23/3, 231, 233, 225/2, 231/2, 257,425, 122, 126, 222/2, 417, 110, 37, 31//1412,  137/1, 125, 2/3, 2/4, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4, 5/3, 5/4, 7/3, 7/4, 8,3, 8/4, 9/3, 9/3, 9/4, 10/3, 10/4, 11/3, 11/4, 12/3, 12/4, 13/3, 13/4, 14/4, 14/4, 15/3, 15/4, 16/2,
16/4, 17/3, 17/4, 18/3, 18/4, 19/3, 19/4, 20/3, 20/4, 20/9, 21, 22/1, 22/2, 23/3, 23/5, 25/1, 31/1, 32/1, 37, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85/1, 85/3, 87, 89, 90, 91, 95, 96, 99, 104/1 105,106, 107, 115/4, 115/6, 119, 121, 116, 41/1, 41/2, 124, 125, 127, 128/1, 128/2, 129/2, 130/1, 130/2, 130/2132, 133/1 133/2, 133/5, 134/1, 134/2, 134/3, 135/1, 135/2, 135/3, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/3, 137/4, 138, 139/1, 139/3,  140, 140/2, 141/1, 141/2, 141/3,
143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 145/2,146/1, 146/3, 147/3, 150/3, 153/3, 154/3, 157/1, 158/1, 158/2, 161/1, 161/2, 162/1, 162/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 168/2, 168/3, 169/2, 172/1, 175/1, 176/10, 174/2, 178/3, 184, 189/1, 216/12, 219/2, 258/1, 232/2, 261, 273/1, 274/1, 275/1, 276/5, 276/6, 277/1,  277/3, 278/2, 278/3, 279/2, 279/3, 279/5, 280/2, 280/3, 280/4, 281/1, 281/3, 281/2, 281/4, 282/2, 282/3, 282/4, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 420, 437, 416, 430, 434, 431, 432, 433, 435, 436, 417/4, 425, 419, 428 obręb geodezyjny Bochlewo,

- 303/6, 303/4, 304/2, 303/7, 416/1, 416/2, 423, 415, 413/2, 413/1 obręb geodezyjny Komorowo.
  
 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 106 ustawy    z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwrócono
się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko i ewentualnie określenie zakresu raportu  o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości  przez zamieszczenie :

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi,
2) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo,
3) tablica ogłoszeń w m. Anielewo,
4) tablica ogłoszeń w m. Komorowo,
5) informacja  w miejscu przedsięwzięcia,
6) www.bip.kazimierz-biskupi.pl                                                      

Doręczenie uważa się za dokonane  po upływie  14 dni od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,  Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2,  godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon 63-244774
       

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-08-01 12:42:34
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-08-01 12:42:56
Ostatnia zmiana:2012-08-02 10:24:59
Ilość wyświetleń:960

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij