Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi dnia, 23.07.2012 r.

OŚR.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o powiadomieniu stron postępowania o wysłanych pismach znak OŚR.6220.2.2011 z dnia 20.07.2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wysłanych pismach znak OŚR.6220.2.2011 z dnia 20.07.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie których treść podaję poniżej:

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229

61-485 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 3000 kW, składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t.. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Leszka Długokęckiego Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 3000 kW składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 421/6 w obrębie geodezyjnym Komorowo.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (z dnia 11 maja 2011 r.
WO-II.4240.195.2011.JS) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie (z dnia 4 maja 2011 r. znak ON.NS-72/2/1-27/11) w dniu 25 maja 2011 r. wydał postanowienie znak INŚ. 6220.2.2011 r.,
o zawieszeniu postępowania w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskodawca w dniu 16 lipca 2012 r. przedłożył raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ww. ustawy oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla ww. inwestycji.

Kazimierz Biskupi, dn. 20.07.2012 r.

OŚR.6220.2.2011

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16

62-500 Konin

Dotyczy: uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 3000 kW, składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t.. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Leszka Długokęckiego Zakład Inżynierii Środowiska AGREN Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 3000 kW składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej na działce oznaczonych nr ewidencyjnymi 421/6 w obrębie geodezyjnym Komorowo.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kazimierz Biskupi po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (z dnia 11 maja 2011 r. WO-II.4240.195.2011.JS) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie (z dnia 4 maja 2011 r. znak ON.NS-72/2/1-27/11) w dniu 25 maja 2011 r. wydał postanowienie znak INŚ. 6220.2.2011 r., o zawieszeniu postępowania w ww. sprawie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wnioskodawca w dniu 16 lipca 2012 r. przedłożył raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla powyższego przedsięwzięcia.

Stronami postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej mocy przyłączeniowej 3000 kW składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną są właściciele działek o numerach:

- 421/6, 421/1, 421/4, 260/4, 268/7, 421/5, 325, 326/2, 327/3, 383, 384, 323, 324, 308/3, 254/3, 259/1, 260/1, 268/3, 376 obręb Komorowo,

- 187/2, 192/17, 192/23, 195/6, 186/7, 187/3, 187/5, 188/11, 190/10, 191/3, 192/20, 192/26, 192/28, 192/29, 192/7, 196/4, 197/1,191/6, 191/7, 192/18, 192/21,192/24, 192/27, 192/30, 194/7, 194/14, 192/19, 192/25, 192/8, 192/11, 192/22, 192/31, 192/9, 194/16, 194/18, 192/13, 192/15, 196/7, 196/9, 199/19, 199/17, 199/18, 197/3, 198/11, 195/12, 196/6, 192/14, 192/16, 195/1, 195/2, 195/3, 196/10, 196/8, 191/5, 28/16 obręb Bochlewo

- 212/2, 103/2, 109/4, 111/3, 119/2, 121/3 obręb Stefanowo,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie :

1) tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupi,

2) tablica ogłoszeń w m. Komorowo,

3 tablica ogłoszeń w m. Stefanowo,

4) tablica ogłoszeń w m. Bochlewo,

3) www.bip.kazimierz-biskupi.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi, pokój nr 2, godz. urzędowania 7.30 – 15.30, telefon 63-2447748

Z up. Wójta Gminy

/-/ Zbigniew Kimnes

Kierownik Referatu Ochrony

Środowiska i Rolnictwa

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-07-25 13:05:27
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-07-25 13:08:14
Ostatnia zmiana:2012-07-25 13:08:18
Ilość wyświetleń:1243

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij