Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dn. 19.07.2012 r.

OŚR.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE

Stosownie do  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym  postanowieniu z dnia 18.07.2012 r., znak OŚR.6220.2.2011 którego  treść podaję   poniżej.

 

PO S T A N O W I E N I E

Na  podstawie art. 97 § 2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 5   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

                                       

postanawiam

 

podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej  mocy przyłączeniowej 3000 kW  składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00  m n.p.t. wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki  oznaczonej  nr 421/6 w obrębie  geodezyjnym  Komorowo.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 14 kwietnia 2011 r. przez Pana Leszka Długokęckigo Zakład Inżynierii  Środowiska AGREN Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej  mocy przyłączeniowej 3000 kW  składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej  na działce oznaczonej  nr  ewidencyjnym  421/6 w obrębie  geodezyjnym  Komorowo.

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi postanowieniem z dniu 25 maja 2011 r. znak INŚ.6220.2.2011 nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  ww.  przedsięwzięcia.

W związku z powyższym tutejszy organ w dniu 21 czerwca 2011 r. postanowieniem znak INŚ.6220.2.2011 zawiesił postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację  przedsięwzięcia polegającego na budowie  farmy wiatrowej Komorowo o maksymalnej  mocy przyłączeniowej 3000 kW,  składającej się z jednej siłowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 200,00 m n.p.t. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 16 lipca 2012 r. do tutejszego organu wpłynął raport złożony przez wnioskodawcę o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W tym stanie rzeczy organ podejmuje  postępowanie ww. sprawie ze względu na ustąpienie  przyczyny zawieszenia.

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie  zażalenie  nie przysługuje.

 

                                                         

Ukazuje się:

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.

2.Tablice ogłoszeń w m. Komorowo

3. www.bip.kazimierz-biskupi.pl

 

 

 

 

                                   Z up. Wójta Gminy                                                        

                                                                                                                       /-/  Zbigniew Kimnes                                                     

                                                                                             Kierownik Referatu   Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

                                                                         

   

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-07-20 07:45:00
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-07-20 07:47:25
Ostatnia zmiana:2012-07-20 14:08:30
Ilość wyświetleń:1107

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij