Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 0050.18.2012 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 0050.18.2012
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia  23 kwietnia  2012 roku

  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6, 17, 32,  art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 i art. 15 ust. 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XVI/115/11 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  zarządza, co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Kazimierz Biskupi  w 2012 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie ,, Udzielanie pomocy żywnościowej osobom najuboższym zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2012 roku i wyrównywanie szans tych osób’’

 

§ 2

Treść ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie w:

a)    Biuletynie Informacji Publicznej,

b)    na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi,

c)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt                      

  /-/ Janusz Puszkarek

 

 

        

Załącznik  do
 Zarządzenia Nr 0050.18.2012
Wójta Gminy Kazimierz Biskupi
 
z dnia 23 kwietnia  2012 roku

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA

 REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2012 ROKU

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi  ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w 2012 roku:

 


Zakres – przeznaczona kwota dotacji


Nazwa organizacji/podmiotu


Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

Udzielanie pomocy żywnościowej osobom najuboższym  zamieszkałym na terenie gminy Kazimierz Biskupi                 w 2012 roku                             i wyrównywanie szans tych osób

 

 

 

 

 

 

      Koniński  Bank Żywności

       ul. Przemysłowa  124 D

             62-510 Konin

Pomoc społeczna w tym pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez: zorganizowanie pomocy dla osób potrzebujących z terenu gminy Kazimierz Biskupi, pozyskiwanie żywności, jej transport oraz przekazanie tej żywności osobom i rodzinom potrzebującym z terenu gminy Kazimierz Biskupi

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 zł

RAZEM

5 000,00 zł

 

Wójt

                                                                                                                                             /-/ Janusz Puszkarek        

 

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-05-10 11:04:26
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-05-10 11:06:32
Ostatnia zmiana:2012-05-10 11:06:39
Ilość wyświetleń:999
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij