Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 0050.12.2012 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2012

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

z dnia 26 marca  2012 roku

 

w sprawie  procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone                         

                    w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku, dla organizacji 

                    pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

                    publicznego i wolontariacie.

 

 

                Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ) i pkt XII ppkt 3 rocznego programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, Wójt Gminy Kazimierz Biskupi zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2012 roku.

2. Po ogłoszeniu konkursu Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem  osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert.

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

§ 2

 

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych  konkursach ofert, ogłaszanych na 2012 r. mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem  osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert,

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego,

3) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.

 

§ 3

 

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  są zawarte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  Wójt            

 

  / - /   Janusz Puszkarek

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-04-03 15:25:21
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-04-03 15:26:45
Ostatnia zmiana:2012-04-03 15:26:53
Ilość wyświetleń:745
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij