Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Kolorowy pasek

Obwieszczenie

Kazimierz Biskupi, dn. 24.01.2012 r.

OŚR.6220.8.2011

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym  postanowieniu z dnia 24.01.2012 r., znak OŚR.6220.8.2011 którego  treść podaję   poniżej.

 

PO S T A N O W I E N I E

Na  podstawie art. 97 § 2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 5   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

                                        

postanawiam

podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przetwórstwa biomasy - peletowanie biomasy w miejscowości Bochlewo na działkach o numerach ewidencyjnych  178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11,   179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2  w obrębie geodezyjnym Bochlewo.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 10.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony przez Pana Eugeniusza Kaczmarka  zam. ul. Toruńska 30 B, 62-540 Kleczew i Pana Kamila Bylinko  zam. ul. Białobrodzka 19, 62-540 Kleczew, o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zakładu przetwórstwa biomasy - peletowanie biomasy planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 178/17, 179/17, 181/13, 181/11,179/13, 179/12, 177/14, 178/13, 178/12, 179/11, 179/10,178/11, 178/10, 177/4, 177/5, 176/12, 176/4, 176/5, 177/6, 165/2, 166/2, 169/2, 170/2, 173/2, 174/1, 158/2, 161/2, 162/2 położonych  w obrębie geodezyjnym Bochlewo.  Wójt Gminy Kazimierz Biskupi postanowieniem z dnia 28.11.2011 r. znak INŚ.6220.8.2011 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ w dniu 20.12.2011 r. postanowieniem znak INŚ.6220.8.2011 zawiesił postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia "budowa i eksploatacja zakładu przetwórstwa biomasy - peletowanie biomasy" do czasu przedłożenia  przez  wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 20.01.2012 r. do tutejszego organu wpłynął raport złożony przez wnioskodawcę o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

W tym stanie rzeczy zachodzi podstawa do odwieszenia postępowania.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie  przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia..

                                                                

Z up. Wójta Gminy

/-/  Mikołaj  Lalik

Kierownik Referatu   Inwestycji

i Zamówień z Publicznych

   

Ukazuje się:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim.
  2. Tablice ogłoszeń w m. Bochlewo
  3. Miejsce przedsięwzięcia.
  4. www.bip.kazimierz-biskupi.pl

Metadane

Źródło informacji:Roman Pietrzak
Data utworzenia:2012-01-24 10:00:14
Wprowadził do systemu:Roman Pietrzak
Data wprowadzenia:2012-01-24 07:30:25
Opublikował:Roman Pietrzak
Data publikacji:2012-01-24 07:35:13
Ostatnia zmiana:2012-01-27 10:02:51
Ilość wyświetleń:819

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij